Przejdź do treści
Strona główna » Baza wiedzy » Kontrakt psychoterapeutyczny w terapii par

Kontrakt psychoterapeutyczny w terapii par

  Pierwsza sesja i wstępne ustalenia diagnostyczne przygotowują parę i psychoterapeutę_kę do podjęcia decyzji co do rozpoczęcia psychoterapii, której niezbędnym elementem jest kontrakt terapeutyczny. Jeśli następuje świadoma i dobrowolna zgoda obu stron (w terapii związków, par i małżeństw), do określenia pozostają warunki przyszłej współpracy. Ustalenie kontraktu jest niezależne od nurtu psychoterapeutycznego i uwzględnia zarówno formalne aspekty udzielania pomocy, jak i wskazanie, że pomoc będzie udzielana tak długo, jak długo będzie niezbędna.

  Kontrakt psychoterapeutyczny w terapii dla par

  Czynności podjęte w trakcie zawierania kontraktu stanowią ważny element pracy psychoterapeutycznej. Podstawową funkcją jaką ma spełnić kontrakt terapeutyczny jest uświadomienie parze, że jest podmiotem swojej decyzji dotyczącej przyjścia na psychoterapię i ewentualnego skorzystania z pomocy oraz decyzji dotyczącej poszczególnych ustaleń kontraktowych.

  Kontrakt terapeutyczny w psychoterapii dla par – elementy

  • Historia dotychczasowego korzystania z pomocy.
  • Problem subiektywnie doświadczany przez osoby w relacji.
  • Potrzeby i oczekiwania pary i możliwości udzielania pomocy przez psychoterapeutę_kę w związku z nimi.
  • Cel oraz efekt, który Klienci chcą wspólnie uzyskać i który jest możliwy do osiągnięcia.
  • Metoda – sposób pracy, dochodzenie do celu.
  • Granice relacji – do czego relacja służy i jakie są jej granice.
  • Granice kontraktu – czym zajmować się będziemy, a czego ten zakres nie obejmuje.
  • Zasada poufności i jej granice.
  • Zasada dobrowolności.
  • Sposób wykorzystania przez parę czasu między sesjami – np. możliwość tzw. prac domowych / zadań międzysesyjnych.
  • Ustalenie celów, określenie odpowiedzialności i wyznaczenie zadań do wykonania przez psychoterapeutę i parę.
  • Kontrakt może zawierać ogólną charakterystykę celu psychoterapii oraz możliwość stopniowego doprecyzowywania go w miarę rozwoju procesu psychoterapii i związanego z tym coraz lepszego rozeznania w problemach relacji Klientów.
  • Dokładne określanie celu ułatwia planowanie pracy i zapewnia możliwość kontrolowania realizacji kontraktu.

  Warunki graniczne dobrze sformułowanego celu w psychoterapii par

  Pozytywnie sformułowany

  • opisujący cel a nie problem. Np.: przeformułowanie problemu w cel: Chcę…, pragnę…, zamierzam…, decyduję… Zamiast: nie chcę…, chcę przestać…

  Precyzyjny

  • umieszczony w czasie. W przypadku terapii krótkoterminowej jest warunek niezbędny. Np.: Kiedy to zrobię…?

  Zoperacjonalizowany

  • określający sposoby, strategie, działania służące osiągnięciu celu (podział odpowiedzialności między parą kliencką i terapeutą_ką). Np.: W jaki sposób będę to robił…? Czego potrzebuję, żeby zrealizować cel? Jaką metodą pracujemy?

  Realny

  • taki, na który mamy wpływ i jest według nas do osiągnięcia. Np.: Czy jest to dla nas możliwe do osiągnięcia?

  Ekologiczny

  • zdrowy dla innych aspektów życia. Np.: Jak wpłynie osiągnięcie tego celu na inne aspekty i obszary naszego wspólnego / indywidualnego życia?

  Dostrzegalny

  • posiadający wskaźnik, że już został osiągnięty. Np.: Po czym poznamy, że osiągnęliśmy już cel?

  Wartościowy

  • związany z konkretną korzyścią / wartością. Np.: Co nam da osiągnięcie celu? Jaką to dla nas stanowi wartość? Jaką będziemy mieli z tego wspólną korzyść?