Przejdź do treści

CENTRUM PSYCHOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DIALOG

Terapia par, psychoterapia związków i małżeństw

Terapia par i małżeństw opiera się na odbudowaniu bezpiecznej, spokojnej i satysfakcjonującej obie osoby relacji. Gabinety Dialogu oferują możliwość pracy na neutralnym gruncie, przy wsparciu bezstronnego psychoterapeuty lub pary psychoterapeutów.

Bazujemy na podejściu opartym na wywołaniu zmiany przez uruchomienie zasobów tkwiących w każdej z osób jak i w ich związku, rozpoznaniu ograniczeń i otworzeniu dostępu do konstruktywnych, zdrowych, dorosłych aspektów nieświadomości. Stosowane przez nas metody polegają na zorientowaniu na przyszłość w celu twórczego przeorganizowania komunikacji oraz wynikających z niej wzajemnych reakcji, uwzględniając sferę uczuć, potrzeb i wartości.

Rozmowa w atmosferze godności i szacunku jest podstawową wartością w terapii dla par
Terapia dla par oraz psychoterapia związków i małżeństw to sposób dotarcia do przyczyn kryzysu i rozwiązania problemu

Pomoc psychologiczna dla par w kryzysie

Terapia dla par

Pierwsze spotkanie czyli konsultacja w gabinecie psychoterapii ma charakter ogólny i wsparciowy - poświęcone jest w głównej mierze bieżącej sytuacji w związku. W czasie wspólnego dialogu rozpatrujemy trzy perspektywy - obydwu osób oraz perspektywę relacji, aby omówić wzajemne oczekiwania pary odnośnie celu, czasu trwania terapii oraz roli terapeuty. Jak również wskazania i przeciwskazania do terapii, poufność sesji, dobrowolność udziału w psychoterapii, neutralność i bezstronność terapeuty.

Dopiero po konsultacji podejmowana jest decyzja o wejściu w proces psychoterapeutyczny. Przez kilka pierwszych sesji akcent pracy położony jest w obszarze diagnostycznym, a następnie w obszarze terapeutycznym. Kiedy w toku wspólnej pracy zostaje wyłoniony cel terapii jest on przekrojowo badany i analizowany w aspektach:

 • środowiska, w którym funkcjonuje związek,
 • zachowań wnoszonych przez partnerów do relacji,
 • umiejętności,
 • emocji i sposobów ich regulacji,
 • wspierających i ograniczających przekonań,
 • potrzeb oraz strategii ich realizacji,
 • wartości,
 • tożsamości partnerskich i rodzicielskich,
 • rodzin pochodzenia oraz dzieciństwa.

Zachowanie regularności sesji terapii małżeńskiej umożliwia proces naprawy więzi pomiędzy partnerami i przepracowanie nagromadzonego przez lata żalu. Rola psychoterapeuty, polega na blokowaniu eskalacji negatywnych zachowań, krytyki i obwiniania, które jedynie pogłębiają istniejące konflikty czy nieporozumienia w związku. Sesje trwają 75 minut i odbywają się najczęściej dwa razy w miesiącu.

Mężczyzna i kobieta będący w związku, siedzący na konsultacji czyli pierwszej sesji psychoterapii w gabinecie terapii dla par
Pomoc psychologiczna dla par i związków przechodzących przez małżeński kryzys

Cennik terapii par

Terapia pary konsultacja - prowadzenie jeden terapeuta_ka

czas trwania sesji do 90 min

290 zł

Terapia pary kolejna sesja - prowadzenie jeden terapeuta_ka

czas trwania sesji do 75 min

250 zł

Terapia pary konsultacja - prowadzenie dwoje terapeutów

czas trwania sesji do 90 min

400 zł

Terapia pary kolejna sesja - prowadzenie dwoje terapeutów

czas trwania sesji do 75 min

350 zł

Trening komunikacji dla par pakiet 4 sesji:
( 2x90 min, 2x 75min ) + 2 raporty MaxieDISC

1490 zł

Najczęściej zadawane pytania n/t terapii dla par

Najczęstsze obszary relacji, w których psychoterapia pomaga parom:

 • rozczarowanie relacją i pragnienie jej poprawy,
 • kłótnie i problemy w komunikacji,
 • brak szczęścia w związku i wycofanie zaangażowania z relacji,
 • problemy z intymnością oraz trudności seksualne,
 • niewierność,
 • problemy z dziećmi / trudności wychowawcze,
 • pragnienie poprawy dla dobra dzieci,
 • separacja lub działania rozwodowe.

Warto przyjść i porozmawiać, że bywa Państwu trudno w związku. To 'trudno’ może dotyczyć różnych aspektów relacji. Np. że znaleźliśmy się w niespodziewanej sytuacji, która nas przerosła – zaskoczyły nas emocje własne i partnera_ki. Sytuacja staje się ciężka, bo trudno o niej rozmawiać.

Drugi rodzaj sytuacji ma miejsce wówczas, gdy nie spotkało nas żadne trzęsienie ziemi, ale coś narastało powoli. Nie było żadnego dramatycznego przebiegu, ale w pewnym momencie dochodzi do takiego oddalenia partnerów od siebie, że nie potrafią ze sobą ani być, ani rozmawiać.

1. Związek w terapii zmienia sposób patrzenia na własne relacje – para zaczyna widzieć siebie oraz swoje interakcje w bardziej adaptacyjny sposób.

2. Para w terapii modyfikuje dysfunkcyjne zachowania poprzez podejmowania prób ich skontrolowania, zamiany na bardziej adaptacyjne i użyteczne dla relacji, obniżenie częstotliwości ich występowania, itd…

3. Osoby w procesie wspólnej psychoterapii redukują zjawisko odcinania się i unikania emocji. Terapeuta par pomaga w ujawnianiu uczuć, myśli i potrzeb, które do tej pory były ukrywane lub wiązały się z lękiem przed odrzuceniem ze strony partnera_ki.

4. Terapia par poprawia komunikację bez obelg, wyśmiewania czy poniżania, kiedy ktoś wyraża swoje uczucia. W czasie terapii para będzie uczyła się rozmawiać ze sobą z zachowaniem wzajemnego szacunku i godności, rozpoznawać 'wyzwalacze’ prowadzące w związku do konfliktów oraz uczyć się efektywnie i empatycznie słuchać.

5. Małżeństwo w terapii aby budować odporność swojego związku potrzebuje dostrzeżenia tych obszarów relacji, w których funkcjonują dobrze i skutecznie a problemy są mniejsze lub po prostu ich nie ma! Ważna jest również wzajemna świadomość umiejętności jakie wnosimy do relacji oraz zasobów, z których możemy czerpać.

Cel terapii dla par jest prosty:

 • pomoc w przepracowaniu problemów i trudności w związku,
 • znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego oboje partnerów,

i dzięki powyższym naprawić więź pomiędzy partnerami, odbudować bezpieczeństwo, zaufanie i wsparcie.

Rozpoczynając terapię nie możemy przewidzieć oczekiwanego skutku, jednakże często, to jedyna szansa na poprawę relacji i wypracowanie porozumienia.

Zamysłem psychoterapii par jest uświadomienie obojgu partnerom z jakiego powodu wystąpił konflikt oraz zrozumienia obopólnego wpływu na sytuację w jakiej się znajdują. Współmałżonkowie często wzajemnie obarczają się winą za problemy w związku i nawet kiedy chcą naprawić relację, to nie mają zasobów osobistych aby to zrobić. Psychoterapeuta wspiera związek w rozłożeniu problemów na czynniki pierwsze, aby następnie je przepracować poprzez wzajemne otwarcie się na siebie.

O przebiegu terapii i stosowanych metodach decyduje terapeuta po rozeznaniu się w sytuacji (początkowe sesje są sesjami diagnostycznymi) w jakiej znajduje się para oraz zrozumieniu trudności w relacji. Pojawienie się pary w gabinecie jest odważną decyzją i tym samym, sukcesem związku. Jednak bycie w procesie terapeutycznym wymaga od osób będących w związku dużego zaangażowania, wzięcia odpowiedzialności za zachowania, decyzje, słowa i emocje. To, czy uda się rozwiązać problemy i odbudować jakość relacji zależy tylko i wyłącznie od partnerów.

 1. Wybierz odpowiedni moment bez tego wszystkiego, co może Was rozpraszać.
 2. Okaż troskę i zrozumienie a nie krytykę, obwinianie i ocenianie.
 3. Zastanów się wcześniej nad plusami i minusami różnych decyzji, np.:
  – Co zyskuję / co tracę zostając w relacji?
  – Co zyskuję / co tracę wychodząc z relacji?
 4. Podziel się w/w wnioskami z partnerem_ką.
 5. Bądź uważny_a na obawy i przekonania drugiej strony.
 6. Odpowiedz szczerze na te pytania oraz poproś partnera_kę, aby również odpowiedział_a na trzy pytania:
  – Jeśli nie skorzystamy z pomocy, czy naprawdę wierzysz w to, że między nami będzie lepiej?
  – Jeśli nie będzie lepiej a tak samo, czyli źle a zapewne tylko gorzej – to co dalej?
  – Jakie będą konsekwencje braku decyzji na 'tak, skorzystamy z terapii’?
 7. Pamiętaj, że odpuścić jest OK.

Lampka alarmowa powinna się nam zapalić w chwili, gdy widzimy, że więcej rzeczy myślimy, niż mówimy partnerowi_ce. Lub kiedy o tym, czego doświadczamy w życiu, rozmawiamy częściej z przyjaciółmi niż z mężem / żoną / partnerem / partnerką.

Najlepiej pojawić się w gabinecie we wczesnej fazie konfliktu, zanim emocje będą tak duże, że dialog zastąpiony zostanie eskalującymi kłótniami, a ciche dni nie są już dniami, ale stają się miesiącami…

Kiedy pojawiamy się w gabinecie w ostrej lub przewlekłej fazie konfliktu, gdy w małżeństwie jest już naprawdę źle, kiedy żyjemy obok siebie, właściwie nie mając ze sobą kontaktu terapia nadal jest możliwa. Jednak czas potrzebny do ponownego stworzenia dobrostanu związku może się znacząco wydłużyć.

Obydwie opcje są dostępne, jednakże każda para w związku tworzy swój niepowtarzalny rytm, możemy go nazwać unikalnym tańcem pary. Aby go zauważyć i zrozumieć potrzebna jest ogromna uważność, aby jednocześnie uczestniczyć w tym doświadczeniu, ale nade wszystko je obserwować i jak zwierciadło 'oddawać’ parze, która zwróciła się do nas po wsparcie. Trudniej jest to zrobić pracując indywidualnie. Efektywniej jest to robić pracując w ko-terapii, czyli jako para terapeutów prowadząca parę Klientów.
W terapii par pracujemy z częstotliwością 2x w miesiącu, czyli spotykamy się w gabinecie co dwa tygodnie na sesje trwające 75 minut. W fazie ostrego, nagłego kryzysu w związku częstotliwość sesji może zostać zwiększona do spotkań odbywających się co tydzień.
Konsultacja jest czasem aby przyjrzeć się Państwa trudnościom w związku oraz odpowiedzieć na pytania:
 • Czy to, co oferuje terapia par jest optymalnym modelem wsparcia dla Waszej relacji?
 • Czy nie ma potrzeby dodatkowych konsultacji innych specjalistów?
 • Jakie są Państwa oczekiwania – zarówno te wzajemne wobec relacji, jak i wobec procesu terapeutycznego?
 • Jak rozumiany jest wspólny proces terapeutyczny, rola terapeuty, rola każdego z Państwa?
Rozmawiamy również n/t ram pracy, czyli o kontrakcie psychologicznym.

W Centrum Dialog pracujemy wspólnie, czyli para Klientów i terapeuta lub para terapeutów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość spotkań indywidualnych. Dla zachowania równowagi w relacji spotkania indywidualne prowadzone są z obojgiem partnerów.

Za nie etyczne uznajemy sytuacje, kiedy:

 • terapeuta pary wcześniej był terapeutą indywidualnym dla jednej osoby z w/w związku,
 • prowadzenie terapii indywidualnej osoby, z którą wcześniej terapeuta pracował w terapii par.
 • W powyższych sytuacjach przekierowujemy osoby do innych psychoterapeutów.

Obawy są jak najbardziej naturalne, aczkolwiek nie powinny przekreślić motywacji do pracy na wspólnej terapii. Psychoterapeuci potrafią pracować z lękami Klientów, rozmawiać o nich, szukać ich przyczyn oraz pomóc zrozumieć ich znaczenie. Strach, że terapeuta stanie po stronie partnera_ki, może dotyczyć tego, czy ktoś będzie mnie w stanie wysłuchać nie oceniając, oskarżając, podważając mnie.

Jeżeli jednak tak się poczujemy, ważne jest aby powiedzieć o tym terapeucie, wówczas stanie się to częścią procesu. Bezstronność terapeuty wobec pary Klientów oraz neutralność w odniesieniu do ich trudności jest wpisana w etykę zawodu.

Terapeuta dbając o równowagę w terapii związków oraz swoją neutralną pozycję wobec relacji pary zapewnia transparentność wzajemnych kontaktów spotykając się z obojgiem partnerów. Jeżeli jednak z jakichś względów doszłoby do próby budowania sojuszu „na boku” – terapeuta poprosi o ujawnienie tej wiedzy partnerowi_ce. Przy odmowie, terapeuta przekaże informację, że „nie możemy kontynuować wspólnej pracy – proszę, porozmawiajcie ze sobą”.

Gdy mamy nadzieję, że terapeuta_ka rozstrzygnie kto ma rację, a kto jej nie ma. Czyje argumenty są słuszne, a czyje nie. Czyja prawda jest prawdziwsza. W psychoterapii nie chodzi o racje, ale ważne są relacje.
 • aktywny romans i brak motywacji do rezygnacji z niego,
 • aktywna przemoc fizyczna,
 • aktywne uzależnienie od substancji lub uzależnienie behawioralne,
 • istnienie choroby psychicznej u jednego lub obojga partnerów,
 • podjęcie przez jednego z partnerów decyzji o rozwodzie przy nieakceptacji tej decyzji przez drugą osobę,
 • kiedy terapia prowadzi do wtórnej traumatyzacji,
 • kiedy sytuacja materialno-bytowa pary jest trudna – w pierwszej kolejności muszą być zaspokojone takie podstawowe potrzeby, jak jedzenie i dach nad głową.

Jeśli w relacji pojawiła się zdrada / niewierność, a partnerzy wyrażają wspólną chęć bycia razem, najbardziej polecaną opcją jest rozpoczęcie terapii małżeńskiej / dla par, która będzie wspierać relację w zrozumieniu źródła zdrady. Wspólna psychoterapia nie sprawi, że przestaniemy pamiętać o niewierności partnera_ki, ale może pomóc, iż pomimo zdrady możemy nadal tworzyć związek i prowadzić satysfakcjonujące życie. Zdradzony partner / zdradzona partnerka zawsze będzie pamiętał_a o zdradzie, ale owa nielojalność nie będzie sprawiała tak rozdzierającego i upokarzającego cierpienia oraz bólu.

Nie, psychoterapia nie może spowodować, że para się rozstanie. Może jednak doprowadzić do tego, że para podejmuje pewną świadomą decyzję. I czasami jest tak, że tą świadomą decyzją jest rozstanie.
Kiedy mają Państwo poczucie, że Wasza relacja utknęła w kryzysie – pierwszym wyborem powinna być terapia par. A kiedy czujecie, że w Państwa relacji dzieje się dobrze i chcecie ten poziom dobrostanu nie tylko utrzymać, ale również rozwinąć – pierwszym wyborem może być trening komunikacji dla par. Moduł treningu komunikacji może być włączony we wspólny proces terapii, jak również po treningu komunikacji para może wejść w proces terapeutyczny.

To umowa pomiędzy parą Klientów a psychoterapeutą, która określa ramy i warunki współpracy oraz ustalony sposób leczenia urazów więzi w ramach wspólnie rozpoczynanej psychoterapii. Podstawowym założeniem kontraktu terapeutycznego jest świadome uczestnictwo obu stron w zawieraniu umowy oraz wzięcie odpowiedzialności za proces leczenia. Klienci oraz terapeuta umawiają się bardzo dokładnie na warunki przyszłej współpracy. Kontrakt psychoterapeutyczny określa punkty wzajemnych zobowiązań.

Więcej informacji przeczytasz w artykule „Kontrakt psychoterapeutyczny w terapii związków i małżeństw

Superwizja jest to wieloaspektowy ogląd pracy terapeutycznej, prowadzący do rozwiązania problemów emocjonalnych i merytorycznych, związanych z wykonywaną pracą. Superwizor pomaga spojrzeć z zewnątrz na zaistniałą sytuację, na powstały impas terapeutyczny, ale także wskazać kierunki dalszej pracy. Superwizja jest bez wątpienia procesem dającym szansę na poszerzenie świadomości, rozwijanie umiejętności i kompetencji, osiąganie lepszych rezultatów terapeutycznych.

Z perspektywy Klientów superwizja zapewnia bezpieczeństwo, że dany proces prowadzony jest zgodnie z zasadami etyki oraz pracy w danej modalności terapeutycznej. Superwizor nigdy nie poznaje tożsamości osób z superwizowanych terapii.
Kontrakt psychoterapeutyczny w terapii dla par

Terapia par

Wspólna praca nad zbudowaniem zdrowej, bezpiecznej i satysfakcjonującej relacji

Terapia dla par - co warto wiedzieć: Czy terapia par pomaga? Kiedy terapia par nie ma sensu? Q and A na temat psychoterapii związków oraz małżeństw.

Trening komunikacji dla par

Wspólna praca nad komunikacją w związku, wykorzystaniem jego silnych stron oraz unikaniem zagrożeń