Przejdź do treści
Strona główna » kontrakt psychoterapeutyczny

kontrakt psychoterapeutyczny

Kontrakt psychoterapeutyczny jest swojego rodzaju umową zawieraną między Klientami/Pacjentami terapii par a psychoterapeutą_ami. Wygląd kontraktów psychoterapeutycznych może różnić się zależnie od nurtu w jakim prowadzona jest psychoterapia.  Jednak jego idea skupia się na jasnym określeniu warunków terapii, jej celu oraz oczekiwań Klientów wobec procesu.

Kontrakt psychoterapeutyczny – elementy formalne

W kontrakcie, który uzgadniają obie strony świadomie, mogą pojawić się elementy dotyczące nie tylko celu terapii, ale też obejmujące kwestie formalne. Jest również miejsce na opis przebiegu procesu  psychoterapeutycznego.

Kontrakt może wskazywać:
– warunki odwoływania sesji,
– sposób prowadzenia terapii,
– czas trwania,
– jej częstotliwość,
– sposób płatności.

Elementy mniej formalne takie jak:
– to, czego oczekuje się od stron (Klientów/Pacjentów oraz psychoterapeutów) w trakcie procesu,
– jakie są granice relacji psychoterapeutycznej,
– jakie korzyści mogą płynąć z psychoterapii dla Klienta_ów, także mogą zostać uwzględnione jako część kontraktu.

Przestrzeganie i zerwanie kontaktu psychoterapeutycznego

Ustalenia wynikające z kontraktu psychoterapeutycznego powinny być przestrzegane przez obie strony, aby zapewnić płynny przebieg procesu. Podpisany kontrakt to nie tylko zapewnienie dla psychoterapeuty, że Klienci zgadzają się na psychoterapię świadomie oraz dobrowolnie. Dla Klientów jest to jasne określenie warunków, które zapewnia im poczucie bezpieczeństwa. Jak również fizyczny dowód swoich oczekiwań i celów związanych z procesem. Nieprzestrzeganie umowy przez jedną z jej strony jest zerwaniem kontraktu, co jest równoznaczne z zerwaniem terapii.

Omówienie kontraktu z Klientami/Pacjentami

Kontrakt psychoterapeutyczny podpisywany jest zazwyczaj na jednej z pierwszych sesji, jeśli Klienci zdecydują się na rozpoczęcie procesu psychoterapii. Zanim zostanie on jednak podpisany, psychoterapeuta omawia go wraz z Klientami. Ważne jest, aby wszelkie niejasności pojawiające się w związku z kontraktem lub jego treścią zostały wyjaśnione. Kontrakt jest umową między obiema stronami procesu, zatem istotnym jest aby obie strony były zadowolone z ustanowień w nim zawartych. Zależnie od nurtu w jakim pracuje psychoterapeuta, możliwości modyfikacji kontraktu mogą być mniej lub bardziej szerokie. Sam proces zawierania kontraktu może różnić się, a jego elementy sformułowane mogą być w różnorodny sposób.